O družstve

Novodobé dejiny Roľníckeho družstva v Cíferi ako uceleného a konsolidovaného poľnohospodárskeho podniku sa začínajú písať od 1. januára 1974. Rozvoj poľnohospodárstva si v tom období vyžadoval vytváranie väčších územných celkov. Družstvo zaznamenalo 2 etapy zlučovania:

V prvej etape (1.1.1974) sa do jedného spoločného podniku s názvom JRD MIER Cífer  spojili  družstvá JRD Cífer, Jarná a Pác.

V druhej etape (1.1.1976) sa JRD MIER Cífer  zlučuje s JRD Hrnčiarovce a vzniká JRD MIER v Cíferi. Hrnčiarovce sa začiatkom deväťdesiatych rokov opäť oddelili. Ak hľadáte náramok. Je tu niečo, čo sa hodí ku každému vzhľadu, od objímania tela po štruktúrované, od manžiet po retiazku chain bracelet a manžety.

Povrch  chotára je rovinatý až mierne pahorkatinatý , prevládajú černozeme a lužné pôdy. Podľa bonity sú to pôdy stredne ťažké až ťažké a podľa výrobných oblastí sa radí do kukuričnej. Nadmorská výška jednotlivých katastrov sa pohybuje od 139 – 157 m n.m. Klimatické podmienky zaraďujú Roľnícke družstvo v Cíferi do teplej, mierne suchej, ale v posledný rokoch až do extrémne suchej klimatickej oblasti s miernou zimou.

V súčasnosti sa venujeme výlučne rastlinnej výrobe. Obhospodarujeme poľnohospodársku pôdu vo výmere cca 835 ha, na ktorej najväčší podiel tvorí pestovanie pšenice letnej – formy ozimnej a pšenice tvrdej. Na zvyšnej ornej pôde pestujeme  kukuricu , jačmeň jarný, repku olejnú a v aktuálnom roku aj hrach a horčicu. Venujeme veľkú pozornosť obmene strojového parku nákupom strojov a technológií, ako aj rekonštrukcii starých a nevyužívaných objektov.

V súčasnosti náš kolektív tvorí 12 pracovníkov.