Rastlinná výroba

Rastlinná výroba tvorí základné odvetvie, ktorému sa Roľnícke družstvo v Cíferi venuje.

Na výmere 835 ha ornej pôdy sa snažíme premysleným osevným postupom dosiahnuť správne striedanie plodín a tým aj vyrovnané a kvalitné úrody s ohľadom na udržanie dobrého stavu pôdy. Toto nám pomáha zabezpečovať aj kvalitné spracovanie pôdy, presné dávkovanie priemyselných hnojív s ohľadom na pohyblivosť dusíka v pôde a včasným a presným ošetrovaním porastov proti burinám a škodcom.

V osevnom postupe máme zaradených šesť plodín, a to pšenicu letnú f. ozimnú, pšenicu tvrdú, kukuricu siatu na zrno, jačmeň jarný, kapustu repkovú pravú a hrach siaty.

Rastlinná výroba je špecializovaná na výrobu obilnín a to najmä pšenice letnej f. ozimnej a pšenice tvrdej.

Pšenicu letnú f. ozimnú pestujeme na približne 200 ha ornej pôdy, pšenicu tvrdú na 110 ha ornej pôdy, kapustu repkovú pravú na 120 ha ornej pôdy, jačmeň jarný na 120 ha ornej pôdy, kukuricu siatu na zrnu na 210 ha ornej pôdy a v hospodárskom roku 2018/2019 aj hrach siaty ozimný na 55 ha.

Na výmere 5,33 ha sa venujeme pestovaniu plodín v ekologickej výrobe, aktuálne je to ďatelinotrávna miešanka, v minulom roku sme na tejto výmere pestovali ovos siaty pri ktorom sme dosiahli úrodu 2,3 t/ha.

Tržby z našej práce potom investujeme do nových technológii, pretože si uvedomujeme, že to nás posúva ďalej v efektívnosti. Pracovať efektívne je v dnešnom poľnohospodárstve jediná možnosť k úspechu, pretože je čím ďalej tým viac ovplyvňované klimatickými aj spoločenskými zmenami.

Našu výmeru ornej pôdy obhospodarujeme piatymi traktormi, dvomi teleskopickými nakladačmi, jedným kombajnom a už z veľkej časti modernými závesnými strojmi.